22 KCD – Seyè Bondie, mwen vle la vi-m

1.

Seyè Bondie, mwen vle la vi-m

Ka ranpli ak lwanj,

Nan tout sa-m ye, ak tout sa-m fè,

Plè ou tankou lè zanj.

2.

Se pa sèlman lwanj lèv mwen,

Ni sèlman lwanj kè,

Mwen mande ou ede-m ofri.

Louanj ou a tout kè.

3.

Mwen vle lwe ou tout tan

menm Nan bagay òdinè;

Chak kou mwen sòti ou rantre

Epi nan tout sa-m fè.

4.

Fè ke tout pati nan mwen-menm;

Kò, nanm avèk lespri,

Kap chante lwanj ou, Segnè,

Malgre m-fèb e piti.

5.

Se konsa, Seyè, mwen-menm menm,

Va glorifie ou,

E m-va kòmanse sou la tè

Chan ki pou le sièl tou.

6.

Tout la jounen avèk lan nuit,

Va sen, lè-m fè konsa,

M-va gen yon komunyon pafè

Ak ou, menm isi ba.

line
footer
Powered by A.L. Synergy | Designed by Haitian Youth