070 KCD – Onore puisans non Jezu

1.

Onore puisans non Jezu,

Tout zanj dwe fas a tè.

Pote vini kouròn pi sen

E kourone Li Seyè.

vini kouròn pi sen

E kourone Li Seyè.

Louwanj, pou Bondye!

Adorasyon pou Bondye!

Chapo ba pou Bondye!

Li merite tout glwa! (2 fwa)

2.

Pèp chwazi nan ras Ayisien

Nou ke Bondye rachte

Rann glwa pou li ki ban nou syèl

E kourone Li Seyè.

Rann glwa pou li ki ban nou syèl

E kourone Li Seyè.

3.

Se pou tout moun nan chak nasyon

Ki rete sou la tè,

Ba li lonè kòm pi gran chèf

E kourone Li Seyè.

Ba li lonè kòm pi gran Chèf

E kourone Li Seyè

4.

An nou ini nou ak zanj yo

Kap adore nan syèl,

Na chante yon kantik nouvo

E kourone Li Seyè.

Na chante yon kantik nouvo

E kourone Li Seyè

line
footer
Powered by A.L. Synergy | Designed by Haitian Youth